ĐÈN LED DÂY 24VDC 6W – AFS01D062/3/4/64

515,000

ĐÈN LED DÂY 24VDC 6W – AFS01D062/3/4/64

515,000